ÅRB Datasystem AB

  Försäljning, installation och support av datorutrustning, programvara och nätverk
  för mindre företag och privatpersoner. 

  Åke Bergkvist är företagets grundare
  med över 40 års erfarenhet i branschen
  har bl.a. 
arbetat med

  • Utveckling, installation
    och support av administrativa
    datasystem för alla typer av företag.
  • Försäljning, support och service av PC-datorutrustning,
  • programvaror och mindre nätverk.

  Personal fram till överlåtelse 2015
  Åke Bergkvist, VD, försäljning, service, support mm
  Stefan Söderström, datatekniker mm
  Mikael Andersson, datatekniker mm
  Anders Aldskogius, Visma-konsult
  Anette Bergkvist, administration mm

Historik

1986. ÅRB Datakonsult. Produkt: System FKL-ADM adm. programvara
         enanvändare.

1988. ÅRB Datakonsult HB. System FKL-ADM adm. programvara nätverk.

1991. ÅRB Datasystem AB. Kontor på Frideborgsgatan. Vidareutveckling av
         system FKL-ADM samt försäljning och support av datautrustning.

2000. Flyttning till Vagnstagatan. Utökat sortiment av datorer, utrustning
         och programvaror.

2002.
Flyttning till Hovsgatan. Utökad butik och serviceverkstad.

2015. Företaget på Hovsgatan 17 övertas av Datorbutiken ÅRB AB Mikael Andersson.
         ÅRB Datasystem AB finns kvar med mindre verksamhet (system FKL-ADM mm).


Åke Bergkvist ÅRB Datasystem AB överlåter
företaget till Mikael Andersson med nytt
företagsnamn Datorbutiken ÅRB AB.

 

 

 

 

Åke i telefon!

    Anette vid datorn!

 

 

 

 

 

 

Åke och Anette vid öppenspisen!